Òrgans de govern

Els òrgans col·legiats de la universitat tenen la funció de vetllar pel correcte funcionament de totes les capes de la UPC, cada un amb unes competències. Tots els membres dels òrgans han estat escollits per sofragi.

Si t'agradaria formar-ne part i ajudar a prendre les decissions que mouen la universitat comunica't amb nosaltres i t'informarem de la millor manera de fer-ho.

Els estudiants indicats membres de cada òrgan ho són a data 10 d'abril de 2020.

Junta d'Escola

L'òrgan màxim que pren les decisions del centre. Aquí s'aproven els pressupostos, calendaris, plans d'estudi... Està format per PDI (Personal Docent i Investigador), PAS (Personal d'Administració i Serveis) i Estudiants, i qualsevol membre de la comunitat pot assistir sense veu ni vot als plens. Es reuneix ordinàriament una vegada al quadrimestre.

Estudiants membres actualment:

 1. 1. Jordi Amenós Serena
 2. 2. Pol Batlle Ascaso
 3. 3. Ramon Miquel
 4. 4. David Fornell
 5. 5. Lídia Orriols
 6. 6. Esther Vilalta
 7. 7. Alia Sidki
 8. 8. Lizet Andrea
 9. 9. Ingrid Karina
 10. 10. Olamide Adisa

(info.) Hi ha cinc vacants.

Comissió Permanent

Grup més reduit que la Junta i format exclusivament per membres d'aquesta. Aquí es debaten les propostes abans de portar-les a la Junta. Al estar format per menys gent és més propens a que s'hi pugui parlar i arribar a acords entre totes les parts.

Estudiants membres actualment:

 1. 1. Jordi Amenós Serena
 2. 2. Pol Batlle Ascaso

Consell EMIT

El Departament d'Enginyeria Minera Industrial i TIC és un dels que té més pes a la nostra escola.

Estudiants membres actualment:

 1. 1. Ramon Miquel
 2. 2. Lídia Orriols

Comissió d'Avaluació

És on es decideix quines matèries compensables s'acaben aprovant als estudiants, mirant els casos conflictius un a un. Els estudiants que assisteixen a aquestes comissions van variant, però mai un estudiant pot votar sobre el seu propi curs.

Claustre

El Claustre Universitari és a la UPC lo que la Junta d'Escola és a la EPSEM. Representa l'òrgan màxim de presa de decissions de la universitat.

Estudiants membres actualment:

 1. 1. Jordi Amenós Serena
 2. 2. Ramon Miquel
 3. 3. Clàudia Palà Giralt